FIRMA

Firma ZICARO jest firmą produkcyjno-projektową której celem jest tworzenie produktów wyjątkowych i nowatorskich o wysokiej jakości wykonania.

Staramy się odbiegać od standardów i oferować produkty niedostępne nigdzie indziej.

Dzięki naszemu systemowi 3D składającego się z paneli które do siebie pasują stylem i rozmiarem, można stworzyć wiele

różnych kompozycji ściennych i nadać wnętrzu klimat jaki lubimy.

Nasze panele są wykonywane na zamówienie, termin wykonania w zależności od zamówień już realizowanych i ilości

zamówienia, waha się z reguły od 7 do 16 dni roboczych.

Transport jest realizowany za pośrednictwem firm spedycyjnych które dostarczają towar do 48 h ( z reguły 24 h).

W razie pytań w sprawach technologicznych prosimy o kontakt e-mail, lub telefon 668 318 911.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania odnośnie paneli.

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest ZICARO Bronisław Zeman, ul. Majakowskiego 16, 43-300 Bielsko-Biała, zwany dalej ADO. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych skontaktuj się na adres email-mail: zicaro@op.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

– wykonania zleceń/umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),

– marketingu własnych produktów lub usług ADO –– naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,

– realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.

1 lit f RODO),

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody —— do czasu wycofania zgody. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonuj1ąącym regulowane zawody, takim jak prawnicy., biura usług podatkowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.